Miljø & Bærekraft

For NFMG er det viktig med relevant kompetanse, og sørge for at våre medarbeidere til enhver tid er oppdatert på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Miljøledelse i NFMG handler om å ta kontroll på ressurser i egen drift, og hele tiden måle og evaluere for å gi et mindre fotavtrykk.

Dette er en signatur som gjelder for NFMG og våre partnerselskaper.

Vi ser dette i sammenheng med FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

NFMG perspektiv

Overordnet & Tilnærming

NFMG har en integrert tilnærming til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) for å sikre at vi oppnår bærekraftige resultater og positiv samfunnspåvirkning.

ISO-sertifiseringer

Vi har implementert flere ISO-sertifiseringer for å støtte våre ESG-mål:

  • ISO 9001 – Kvalitet
  • ISO 14001 – Miljøledelse: Dette hjelper oss å minimere vårt miljøavtrykk gjennom effektiv ressursbruk og reduksjon av avfall. (2024)

Ved å forplikte oss til disse standardene demonstrerer vi ikke bare vårt engasjement for bærekraft men også vår vilje til kontinuerlig forbedring gjennom etablerte revisjonsdyktige interne prosesser.

Måling av ESG-effekt

Vi benytter konkrete KPI-er for å måle og rapportere fremgangen av våre ESG-initiativer:

  • Reduksjon av karbonutslipp per år.
  • Prosentandel av gjenbruk og resirkulering av materialer.
  • Medarbeidertilfredshet og – sykefravær >5%
  • Compliance rate med ISO 14001 og ISO 45001 standard.

Disse tiltakene og målingene sikrer at vi kan dokumentere og forbedre vår ESG-ytelse over tid og styrke vårt omdømme som en ansvarlig og bærekraftig virksomhet.

Påvirkningsmetrikk

Grundig Evaluering

Bruk presise målinger for å vurdere både effekten på operasjoner og bredere samfunnsmessige fordeler.

Aktiv Overvåkning

Kontinuerlig sjekk av samsvar med strategiske mål sikrer vedvarende påvirkning og overholdelse.

Verdiskaping

Operasjonell fremragende:

Fremme selskapets vekst gjennom operasjonell effektivitet og innovasjon.

Interessentengasjement

Samarbeide tett med kunder, ansatte og samfunn for felles verdi og tillit.

Bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Bærekraftsmål nr 14: delmål 14.1 –Livet i havet Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet.

Bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene: This is a signature that applies to NFMG and our partner companies.